تغییرات عظیم پیش روی زمین – شکوفه اصفهان

محققان بین المللی اخیرا دریافتند همانطور که میلیون ها سال قبل قاره آفریقا از سایر قاره های زمین جدا شد، اکنون این قاره در حال تقسیم شدن به دو بخش کوچکتر است و این نتیجه پویایی زمین است
ادامه خواندن “تغییرات عظیم پیش روی زمین – شکوفه اصفهان”

بازار 700 ساله سمنان در فاضلاب غرق می شود! – شکوفه اصفهان

به خاطر سیستم فاضلاب، بخش های زیادی از بازار سمنان نشست کرده، یک سالی است در جلسه های مختلف به اداره آب و فاضلاب فشار می آوریم که سیستم فاضلاب را درست کند، اگر این اتفاق رخ ندهد تا ۱۰ سال دیگر این بازار تاریخی فرو می ریزد
ادامه خواندن “بازار 700 ساله سمنان در فاضلاب غرق می شود! – شکوفه اصفهان”